Velká Bíteš

Bobřík informatiky

V letošním školním roce jsme se poprvé pokusili zapojit do soutěže Bobřík informatiky. Je to mezinárodní online informatická soutěž žáků středních a základních škol, která sice vyžaduje pouze základní znalosti z informatiky, ale na druhé straně nutí soutěžící logicky přemýšlet nad zadanými úlohami.

241240

242

Soutěž probíhá ve školách, v počítačových učebnách. Během 40minutového testu soutěžící odpovídá na 15 otázek s výběrovými odpověďmi. Otázky jsou rozdělené podle obtížnosti, za obtížnější otázku získá soutěžící více bodů. Za nesprávnou odpověď se body odečítají, za nezodpovězení otázky se body nestrhávají.

A proč se soutěž jmenuje Bobřík? Kdo četl knihu Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky, ví, že bobřík představuje určitou zkoušku, prokázání dovednosti, umu a kvality. V této soutěži, která takovou zkoušku představuje, lze ulovit bobříka dosažením určitého počtu bodů při testu na počítači. Nejde sice o prokázání mrštnosti nebo odvahy, ale jistě o prokázání důvtipu, schopnosti přemýšlet a rozumět světu počítačů.

Žáci soutěžili na naší škole ve dvou kategoriích a v rámci školy se nejlépe umístili:

Kategorie Mini (4.-5.třída)

  • 1.místo Adéla Ráboňová 5.B 157 bodů
  • 2. místo Judita Velebová 5.B 156 bodů
  • 3. místo Sabina Gášparová 5.A 145 bodů, Nina Geisellreiterová 5.A 145 bodů

Úspěšnými řešiteli bylo 12 dětí ze 23 soutěžících.

Kategorie Benjamín (6.-7.třída)

  • 1. místo Eliška Spurná 7.A 225 bodů
  • 2. místo Pavel Drápela 7.A 200 bodů
  • 3. místo Beata Hovadíková 7.B 184 bodů

Úspěšnými řešiteli se stalo 14 žáků z 24 soutěžících.

Nejúspěšnější soutěžící naší školy byla Eliška Spurná, která z 15 záludných příkladů nestihla vyřešit pouze jeden a tak se z téměř 12 000 soutěžících v této kategorii v rámci národního kola umístila na 102. místě. Skončila tak mezi 1 % nejlepších účastníků:o) Gratulujeme.

RNDr Iva Syslová