Velká Bíteš

Třídit či netřídit?

Dne 22. října 2014 na naší škole žáci 6. ročníku absolvovali výukový program Třídit či netřídit?

120123

122

Dozvěděli se informace o nakládání s odpady - třídění, recyklaci a likvidaci skládkováním či ve spalovnách.

Diskutovali o možnostech předcházení produkci odpadů v každodenním životě, naučili se rozlišovat materiály, ze kterých jsou odpady, dozvěděli se o recyklačních cestách jednotlivých druhů odpadu a prohlédli si některé recyklované výrobky.

Program zajistil Rezekvítek (spolek, sdružující občany věnující se ekologické výchově, ekologii a ochraně přírody) a byl v rámci projektu Příroda Bítešska podpořen Fondem Vysočiny Kraje Vysočina.

Mgr. Pavel Holánek

121