Velká Bíteš

Musí se učitelé učit?

I učitelé musí být takříkajíc v obraze, a tak jsme již podruhé na naší škole přivítali PaedDr. Zdeňka Martínka, psychologa z PPP v Pelhřimově, aby nás seznámil s nejaktuálnějšími jevy a pojmy z oblasti rizikového chování dětí a s novými poznatky v nápravě poruch chování. 25. září jsme se v přátelské atmosféře našeho pedagogického sboru dozvěděli, co je to kyberstalking, phishing, outing, kyberbulling, bluejacking, kybergrooming a s dalšími nežádoucími jevy v kyberprostoru a s možnostmi jejich řešení.

Mgr. Markéta Velebová