Velká Bíteš

Celé Česko čte dětem

První ročníky se zúčastnily celostátní osvětové a mediální kampaně „Celé Česko čte dětem" zaměřené především na podporu čtenářské gramotnosti dětí, na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení, která se konala od 1.-7. června 2014.

906901

898

Kampaň „Celé Česko čte dětem" je dlouhodobý program, který sahá k podstatě rodinné pospolitosti, a tím i společnosti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují počítačové hry a televize, má kampaň, která podporuje myšlenkové, psychické a morální zdraví dětí a mládeže, velmi vysokou společenskou důležitost.

Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem.

Tady se neříká "jdi a čti si", ale "pojď, budu ti číst".

Hlavní motto zní: "Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!" (viz cs.wikipedia.org/wiki/Celé_Česko_čte_dětem)

Celý týden paní učitelky prvních tříd i žáci devátých ročníků předčítali prvňáčkům každý den jednu pohádku, se kterou malí posluchači následně pracovali. Řešili různé tajenky, křížovky, doplňovačky,... a zapojili se i do dalších aktivit, které se týkaly daných pohádek (např. dramatizace pohádek, výtvarných činností, ....).

Cílem tohoto čtení bylo pěstovat u žáků pozitivní vztah k dětské literatuře, nenásilnou formou probouzet u dětí zájem o četbu nejen pohádek, ale o jakoukoliv vhodnou a přiměřenou četbu k jejich věku, rozvíjet slovní zásobu a řečové schopnosti dětí, komunikační dovednosti, vést je k soustředěnému naslouchání i porozumění textu, což se ukázalo jako zpětná vazba, že prvňáčci opravdu se zájmem poslouchali, pohádky je bavily a s úkoly si lehce poradili.

Mgr. Lišková I., Mgr. Filipová D., Mgr. Horká T.

896897899900901902903904905907908909910911

895