Velká Bíteš

Vídeň

Ve středu 30. 5. 2014 žáci 2. stupně naší školy v rámci vyučování reálií v německém jazyce navštívili hlavní město Rakouska- Vídeň. Naše průvodkyně - paní Polanská velmi poutavým vyprávěním seznámila žáky s historií této krásné metropole. I počasí nám přálo a na závěr naší náročné exkurze se mohly děti vyřádit v zábavném parku v Prátru. Ani zpožděný příjezd ve večerních hodinách nikomu nevadil.

788790

789791792794797798799

795796793


 

 

 

Ing. Renáta Pelánková