Velká Bíteš

„Čarodějná škola“ v prvních třídách

30. dubna 2014 se slétlo do prvních tříd mnoho malých „čarodějů a čarodějnic" v krásných kostýmech a „Čarodějná škola" začala. Nejdříve jsme si povídali o původu, smyslu a obsahu lidové tradice – pálení čarodějnic. Poté „čarodějky a čarodějové" zábavnou formou opakovali učivo matematiky i českého jazyka. Při plnění čarodějných úkolů si vzájemně pomáhali, pracovali ve skupinkách. Také malovali čarodějnice, pojmenovávali je, zpívali o nich písničku, vymýšleli recepty na čarodějné lektvary a cvičili s „košťaty". Po skončení „Čarodějné školy" jsme se všichni těšili na opravdový „čarodějnický" večer.

732733

730731734735736737738739740

 


 

Za první ročníky Mgr. Ilona Lišková