Velká Bíteš

Den Země

25. dubna 2014 proběhla již tradiční celoškolní akce pod názvem Den Země. Počasí nám přálo a tak jsme se v rámci kampaně „Ukliďme svět" zabývali praktickou ochranou přírody - úklidem v přírodě okolí našeho města. Celkem se nasbíralo 0,36 t odpadu, který ze smluvených míst odvozili pracovníci technických služeb.

713711

 714

Pro své spolužáky z 1. - 5. ročníku si žáci devátých tříd připravili znalostní, dovednostní a pohybové aktivity. Šesťáci se podívali na sběrný dvůr a linku na třídění odpadů, kroky sedmáků zase vedly v rámci realizovaného projektu Voda ke studánkám, potokům a rybníkům. Žáci osmého ročníku vyhledávali místa z historických fotografií a dokumentovali změny v krajině v průběhu desítek let.

Mgr. Pavel Holánek

Postřehy z akce

Paní učitelko, tam je napsáno: ZÁKAZ SKLÁDKY! TAM TY PYTLE NEMŮŽEME NECHAT! (u smluveného místa odvozu :) byla tabulka s popisem Zákaz skládky pod pokutou 30 000,-Kč) 2. C

„Putování s vodou" Na Den Země jsme měli nachystanou trasu do Křoví, kam jsme se dopravili autobusem. Prošli jsme se okolo rybníka, studánky, po loukách a celou cestu nás provázel potok. Hlavním účelem bylo sbírání odpadků. Nasbírali jsme pouze dvě igelitky, protože okolí Křoví bylo čisté. Při čekání na zpáteční autobus jsme se vyřádili na dětském hřišti. Na závěr jsme v Bíteši navštívili cukrárnu a rozloučili jsme se. Byl to skvělý den. 7.C

 

Exkurze na sběrném dvoře ve Velké Bíteši. Po příchodu jsme se dozvěděli obecné informace o sběrném dvoře a fungování třídění. Poté jsme si mohli prohlédnout třídící linku. Co jsme se dozvěděli? - k čemu slouží sběrný dvůr, spádové obce ke svozu odpadů, dělení komunálního odpadu, jak probíhá recyklace.  6. A

715716717718719720721722

712

723