Velká Bíteš

Povinně volitelný předmět - ruský jazyk

629631

V rámci povinně volitelné výuky ruského jazyka v devátém ročníku se neučíme jen gramatiku, azbuku a správnou výslovnost. Chceme se také více seznámit s ruskou historií, kulturou, tradicemi. V únoru letošního roku se v ruském městě Soči odehrál velký sportovní svátek - XXII. zimní olympijské hry. A když se konaly v Rusku, připadalo nám vhodné všimnout si jich i v naší výuce.

Žáci si vybrali některého z významných ruských sportovců, kteří se olympiády zúčastnili. Připravili si krátké referáty jak v ruském, tak českém jazyce. Procvičili si tím i psaní na počítačové klávesnici, které v případě azbuky není úplně jednoduché. Nevynechali ani informace o místě, kde se olympiáda odehrála.

Referáty v azbuce nyní zdobí nástěnku ve škole. Budoucí zájemci o výuku ruského jazyka mají možnost seznámit se s tím, jaký jazyk je čeká.

Mgr. Eva Čermáková

630