Velká Bíteš

Jan Amos Komenský

507Kdo to byl J. A. Komenský ? Jaký je jeho význam v současnosti ? Tyto a podobné otázky byly položeny žákům 8.A v hodině literární výchovy. Projekt probíhal ve skupinách. Každá skupina hledala informace k jedné z několika stránek Komenského života. Žáci používali slovníky, encyklopedie, počítač. Nakonec vše zpracovali do krátkých odkazů, které umístili na velkou společnou myšlenkovou mapu. Tu následovně doplnili vysvětlivkami, obrázky, grafickými značkami.,,To jsem netušila, že práce na Komenském může být taková legrace," zaznělo z úst jedné žákyně.

Co více říci na zhodnocení projektu ?

Mgr. Zdeňka Simonová

508509510