Velká Bíteš

Dějepisné scénky

V hodinách dějepisu právě probíráme rané dějiny českého národa. Jsou velmi pestré a nabízejí spoustu násilí, úskoků, ale i odvahy a dobrých činů. Žáci se rozhodli některé události zdramatizovat.

Prakticky všechny scénky byly ukázkou samostatné práce žáků – na základě historických podkladů si příběh ztvárnili po svém, rozdělili si role, postarali se také o kulisy a rekvizity.

500499

501

Situaci nám maličko komplikovala četná onemocnění, která „herce" brzdila v nácviku.

V pondělí 3.března si třídy 7. A a 7. B vzájemně předvedly, co si připravily. V chronologickém sledu žáci odehráli příběhy bájných Přemyslovců - O Bivojovi a o Libuši. Následovaly dějiny Velké Moravy a pověst o Svatoplukovi. Z historie raných přemyslovských Čech jsme zvolili příběh kněžny Ludmily, zavraždění svatého Václava, dramatické události na Libici, smrt svatého Vojtěcha, pověst o Oldřichovi a Boženě a Břetislavovi a Jitce.

Snad žákům historické divadlo potvrdí, že dějepis není jen soupis nudných dat a letopočtů.

Mgr. Eva Čermáková

 

A co říkají samotní žáci?

„Všechna představení se mi moc líbila, nejvíce pověst o Boženě. Scénky byly vtipné a hodně jsem se nasmál. Myslím, že se nám vystoupení povedla."

Tomáš Robotka, 7. A

„Pondělní hodina se nám líbila, nejvíce scénka o zabití sv. Václava. Jsme rády, že i naše scénka, o zavraždění sv. Ludmily, sklidila úspěch. Těšíme se na další společnou práci a doufáme, že to bude brzy."

Adéla Holíková, Lída Kučerová, 7. A

„Divadlo se mi moc líbilo a rád bych si tuto práci zopakoval. Kostýmy byly také povedené a vtipné."

Daniel Burian

„Divadlo se nám líbilo, nejvíce scénka o Bivojovi, byla pěkně nachystaná stejně jako kostýmy. Práce ve skupinách byla legrační. Těšíme se na další."

Ivana Lacinová, Pavla Velebová, 7. A

„Dle našeho názoru byla tato práce příjemným zpestřením výuky dějepisu. Moc se nám nacvičování líbilo. Scénky byly zábavné a poučné."

Viktor Blažek, Honza Koza, Filip Pospíchal a Fanda Šín, 7. B

„Dne 3. 3. čtvrtou vyučovací hodinu jsme si se spolužáky předváděli scénky, které jsme nacvičili v dějepise. Moc nás to bavilo. Nejvíce se nám líbil příběh o smrti svatého Václava, protože spolužáci jej měli pěkně a profesionálně připravený."

Dominika Horníčková, Helena Milerová, 7. B

„Na této činnosti se nám líbila týmová práce a vzájemná spolupráce. Pověsti, které se hrály, většinou známe z knih, ovšem takto hrané byly daleko zábavnější."

Martin Matoušek, Radek Valoušek, 7. B

498502503504505506