Velká Bíteš

Vesmír

Žáci pátého ročníku pracovali na projektu Vesmír. Téma prolínalo do všech předmětů a při jeho zpracování si páťáci procvičili organizování a plánování práce, sebehodnocení a hodnocení výstupů svých spolužáků, třídění a vyhledávání informací a materiálů z různých zdrojů, komunikaci a spolupráci ve skupině. Na závěrečné prezentaci ukázali, jak umí využít nejen získané vědomosti a dovednosti, ale také pobavit své kamarády vesmírným divadlem, písničkami, návštěvou mimozemšťanů, soutěžemi, hádankou nebo básničkou a pohádkou.

483481

473474475476 kopie477478479480482

Mgr. M. Sklenářová, Mgr. E. Hudcová