Velká Bíteš

Osmáci zkouší pracovat formou integrovaného bloku

 465466

Žáci 8.A. v hodinách českého jazyka, výtvarné výchovy a hudební výchovy v tomto pololetí zkouší pracovat formou integrovaného bloku. Projekt je založen na prožitkovém učení, jsou proto volena témata dětem blízká.

Třída 8.A začala blokem s tématikou jí nejbližší - 8.A. Žáci si všímali nejen třídy jako kolektivu, ale i spolužáků jednotlivě či se pokusili o sebereflexi. Práce probíhala ve skupinách i samostatně. Výstupem byla společná myšlenková mapa, do níž byly pro ilustraci projektu umístěny práce žáků.

Mgr. Zdeňka Simonová