Velká Bíteš

Když se řekne Česká republika

Poslední lednový týden, navštívili žáci šestého ročníku Středisko ekologické výchovy ve Velkém Meziříčí, aby si tentokrát upevnili učivo občanské výchovy v 6. ročníku, Českou republiku.

407409

410


České republice se věnovali celé dopoledne. Čekala je orientace na mapě, vytváření hranic České republiky, doplňování oblastí do pomyslné mapy na koberci, čtení v různých nářečích a v neposlední řadě i seznámení se známými i méně známými osobnostmi. Nejlepší odměnou pro nás vyučující je vidět žáky spokojené, nadšené a spolupracující. Myslím, že v tomto případě se nám to podařilo.

Mgr. Cendelínová Jaroslava

408411