Velká Bíteš

Skupinová práce je také forma školní práce

A není nám cizí! Doplňuje výuku, učí spolupráci, je aktivizující a motivující, posiluje sociální vazby, rozvíjí komunikaci, umožňuje volbu postupu i tempa, poskytuje prostor nesmělým, umožňuje integraci žáků se specifickými poruchami učení. Druháci na naší škole skupinovou práci znají a běžně ji ve výuce využívají. Učí se dodržovat stanovená pravidla, prezentují svoji práci, hodnotí postup i výsledek.

379377


Mgr. Marcela Doubková