Velká Bíteš

Záložka do knihy spojuje školy

Na podzim školního roku 2013/2014 jsme se přihlásili do česko-slovenského projektu pro základní školy Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu, jehož cílem bylo navázání kontaktů mezi českou a slovenskou školou a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek. Záložky se vyráběly různými výtvarnými technikami a výsledkem byly opravdu zdařilé práce našich žáků. Zhotovené záložky jsme začátkem listopadu odeslali partnerské škole v Rimavské Sobotě, která nám na oplátku zaslala záložky vyrobené pro naše děti. Do tohoto projektu se zapojili žáci i paní učitelky s obrovským nadšením a podle hodnocení celého projektu měly děti ze zaslaných záložek velkou radost.

310311

 312


 

314315313

 


 

Za I. stupeň Mgr. Věra Kroutilová