Velká Bíteš

Slavnost Slabikáře

Dne 14. listopadu 2013 proběhlo ve třídách 1.A i 1.B ZŠ Velká Bíteš netradiční vyučování. Den předem se prvňáčci rozloučili s učebnicí zvanou „Živá abeceda" a již netrpělivě čekali, kdy dostanou vytoužený „Slabikář". Avšak zasloužit si jej nebylo jednoduché. Žáci museli nejdříve vyřešit několik úkolů s již probranými písmeny (A-E-I-O-U-S-L-M-P).

233242

231

Děti pracovaly ve skupinkách po čtyřech. Každá skupinka měla svého „patrona" - deváťáka, který nejen dohlížel, jak prvňáčci dané úkoly snaživě řešili, ale také jim motivačně pomáhal v případě, že si nevěděli rady. A věřte, že tito deváťáci svou funkci „patrona" plnili opravdu zodpovědně s velmi pěkným a milým přístupem k našim nejmladším.

Na samém počátku dne jsme společně s prvňáčky motivačně ve sluníčku na tabuli vyvodili kouzelné slovíčko „SLABIKÁŘ" a věta v pracovním listu: „Mámo, táto, babi, dědo, než jsem dostal(a) „Slabikář", musel(a) jsem vyřešit tyto úkoly:..." odstartovala snahu jej co nejdříve získat, proto se děti bez meškání pustily do práce.

A co bylo obsahem jejich úkolů? Spojit počáteční slabiky s daným obrázkem (la – labuť,...), vytvořit jednoduchá slova z určitých písmen nebo slabik, doplnit chybějící písmena v „záhadných" slovech (L-S, M_P_,...), najít skryté slovo v řadě písmen (l o e m a p a i u), rozdělit slova v hadovi (PESLASOMÁMAELA....), rozeznat všechny tvary (tiskací i psací) známých písmen, najít a spojit k sobě stejná slova tištěná velkým a malým písmen (máma – MÁMA,...), uhodnout vyhláskované slovo (S-A-L-Á-M,...), přečíst jednoduché věty.

Některé úkoly žáci prováděli písemně v pracovním listu s obrázky, jiné hravou formou – skládáním kartiček, tříděním slov v hadovi, hrou „Na Marťany", .... Jednotlivé činnosti se střídaly v lavicích, na chodbě i při pohodlné poloze pro děti na zemi. A když každá dvojice prvňáčků vysvobodila hadího prince, tak si na hada i zahrály. Všechny děti vytvořily dlouhého hada, který se „plazil" nejen po třídě, ale i po chodbách školy a přitom si vesele syčel a syčel: „Ssssssss...." Děti se odreagovaly a s nadšením se pustily do dalších úkolů.

Po splnění všech úkolů přišli za námi i ostatní deváťáci, na které jsme se také těšili. Ti nám zpříjemnili chvíli pohádkovými hádankami, což prvňáky velmi bavilo.

Následně „patroni" své skupinky pochválili, kladně zhodnotili jejich dopolední snažení a činnost a poté nastal očekávaný čas – slavnostní předání „Slabikářů", ve kterých bylo nalepeno věnování od třídní učitelky. Slabikáře našim žákům osobně předali deváťáci s krásnými poutavými záložkami, které pro ně sami vyrobili z barevných papírů.

Všichni prvňáčci si je samozřejmě zasloužili, vždyť nám ukázali, jaké jsou to velké šikulky .

Závěrem si deváťáci s prvňáčky „Slabikáře" prohlédli a ti se jim na prvních stránkách pochlubili, co už všechno dovedou přečíst.

Motto: „Mámo, táto, babi, dědo, až přečtu celý „Slabikář", bude ze mě už skutečný čtenář !"

Žákům 9.A i 9.B a jejich třídním učitelkám (Mgr. Velebová M., Mgr. Malcová N.) moc DĚKUJEME a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. I. Lišková I., Mgr. D. Filipová

232234235236237238239240241