Velká Bíteš

Exkurze do Šebeně

Přírodní památka Šebeň je lokalita s největším výskytem lesních mravenců v ČR, nachází se zde cca 1200 mravenišť Formica polyctena, rozkládá se v katastru obce Dobrá Voda.

190

188

189

Dne 8. 10. jsme v rámci předmětu Seminář a praktika z přírodopisu s vybranými žáky 8. a 9. tříd a panem učitelem Lukášem Dočkalem tuto lokalitu navštívili a dověděli se spoustu zajímavostí o životě mravenců z naučných tabulí, viděli na vlastní oči velké množství mravenišť a přesvědčili se o jejich rozmístění a nárocích na stanoviště- na charakter, výskyt dřevin, světlo ap.

Děti vyplňovaly pracovní list s otázkami o životě, užitečnosti a škůdcích mravenců, pozorovaly a zaznamenávaly konkrétní viděné přírodniny-byliny, houby, stromy a keře (které se učily určovat podle klíčů) a bezobratlé živočichy i obratlovce. Na závěr si vyplnily opakovací křížovku.

Asi 1,5 hodinová vycházka na zdravém vzduchu a v krásném prostředí za slunného počasí dětem určitě prospěla i po zdravotní stránce a odnášely si nejen nové vědomosti a dovednosti, ale i pocit příjemně stráveného odpoledne.

Ing. Renáta Pelánková

191