Velká Bíteš

Na návštěvě v knihovně

V pondělí 14. října 2013 se žáci všech sedmých tříd postupně vystřídali v Městské knihovně Velká Bíteš. Toto prostředí dobře znají zvláště ti, kteří si sem pravidelně chodí půjčovat knížky ke čtení. V šestém ročníku se navíc všichni žáci s knihovnou a jejím chodem seznámili v rámci exkurze.

129133

132

Návštěva sedmých tříd byla tematicky zaměřena na žánr pověstí. Ty žáci probírají v hodinách literární výchovy.

Nejprve si žáci vyzkoušeli posílání zpráv tichou poštou. Ani nás moc nepřekvapilo, že na konci jsme se dozvěděli zcela jinou informaci než na začátku. Tímto způsobem jsme si předvedli, jak tomu asi je s věrohodností pověstí, které byly po dlouhá staletí předávána jen ústním podáním.

Pro žáky měly dále pracovnice knihovny připraveny i skupinové úkoly. Všechny se samozřejmě týkaly pověstí, a to pověstí místních, tedy z Bítešska a okolí.

Obě zaměstnankyně Městské knihovny Velká Bíteš si zaslouží naše poděkování za milý přístup a ochotu, s jakou pro naše žáky připravují naučné a zajímavé literární programy..

Mgr. Eva Čermáková

134130131