Velká Bíteš

Adaptační aktivity v 6. ročníku

Vždy na začátku nového školního roku jsme organizovali pro 6. třídy třídenní výjezdní adaptační pobyt v Nesměři u Velkého Meziříčí. Je to nutné už proto, že žáci přecházejí z prvního stupně na druhý, mění se jim většina vyučujících, navíc do zaběhnutého kolektivu přicházejí noví (např. dojíždějící)žáci.

015

013

016


Letos jsme se rozhodli, že zkusíme tento program pojmout trochu jinak. Žáci jedné třídy měli vyhrazeno jedno dopoledne místo výuky na seznamovací a stmelovací aktivity. Seznamovali se nejen lépe mezi sebou, ale i s třídním učitelem a s metodikem prevence. A my dospělí jsme je zase viděli v jiném světle, než jak se po zbytek roku mohou jevit ve školních lavicích. S postupem času přibývaly náročnější aktivity, například na rozvoj komunikace, spolupráce ve dvojicích i ve skupinách, hry s úkoly, ...

K tomu všemu nás ještě stihla navštívit výchovná poradkyně Mgr. Vlčková, aby pobesedovala s žáky o změnách ve způsobu výuky na 2. stupni, pomohla žákům nastavit pravidla nutná pro zodpovědnou domácí přípravu.

Každá aktivita, která pomůže stmelit kolektiv, vytvoří přátelské vztahy ve třídě nebo s třídním učitelem, je potřebná. Vždyť po čase se nejvíce vzpomíná na příjemně prožité chvíle, na školní výlety, na tu legraci, která ve třídě vždycky byla, ... a to bychom přáli i letošním šesťákům.

Mgr. Markéta Velebová, metodik prevence

014017018020021022023

019

024