Velká Bíteš

Poprvé školákem

Pondělí 2. září 2013. Zahájení nového školního roku. Pro prvňáčky je to zahájení nové etapy života. Dobrému startu a uvolněné atmosféře pomohlo nejen přivítání ředitele školy, ale především sympatické vystoupení žáků devátých tříd. Jménem prvňáků i rodičů jim i režii děkujeme!

008

010

012

Ve třídách vystřídala prvotní napětí uvolněná atmosféra. Děti se seznámily se svými třídními učitelkami. Vypadá to, že se novopečení žáci na druhý den školy začali těšit. Přejme jim dobrý start a hodně chuti do poznávání nového!

Třídní učitelky prvních tříd

001002003004005006007009011