Velká Bíteš

Exkurze na Svaté hoře

10. června se žáci pátých ročníků zúčastnili exkurze na Svaté hoře. Jejich úkolem bylo naučit se určovat druhy rostlin a stromů podle botanického klíče. Byli rozděleni do skupinek a do pracovních listů zaznamenávali své poznatky a objevy. Seznámili se s typickými stromy a rostlinami pro náš kraj, sledovali drobné živočichy, pozorovali mravence, studovali informační tabule naučné stezky a zahráli si legrační hru na píďalky. Na Svaté hoře si poslechli pověst o sv. Ludmile a medvědovi a někteří z nich si vyzkoušeli najít i ukrytou kešku. Počasí nám přálo a exkurze se všem líbila.

527526

529528530531

 

RNDr. Iva Syslová, Mgr. Ilona Lišková, Mgr. Pavel Holánek