Velká Bíteš

Hrajeme si s češtinou

306

Pomalu se blíží konec školního roku. V kroužku české konverzace jsme nezaháleli a naučili se spoustu nových věcí a rozšířili si tak slovní zásobu. Věnovali jsme se společně vypracovávání pracovních listů týkajících se určitého tématu např. roční období, svátky, druhy sportů, povolání atd. Učením krátkých básniček jsme si procvičovali pozornost a paměť, hráli jsme různé hry, vysvětlovali jsme si některé výrazy nebo se snažili pochopit česká přísloví. Dále jsme se věnovali tvoření a malování, u kterého se nám pusa nezavřela. Také jsme stihli navštívit Městskou knihovnu ve Velké Bíteši.

Radka Ráboňová, DiS.


 305