Velká Bíteš

Jak se máme ve školní družině

Od začátku školního roku mohou děti v družině navštěvovat zájmové kroužky. V keramice pracujeme s hlínou a vyrábíme drobné předměty a dárky pro radost. V pondělí si jdeme zacvičit a zatancovat do aerobiku pro dívky a v úterý zazpívat. Čtvrtek patří kroužku Tvořivá dílna. Každý pátek navštěvujeme počítačovou učebnu, kde si děti hravou formou procvičují učivo a zahrají zajímavé hry. Kromě těchto aktivit hrajeme míčové hry v tělocvičně.

018

011

021

Každé odpoledne malujeme, vyrábíme, tvoříme. Při relaxaci děti hrají stolní hry, stavějí stavebnice, skládají puzzle a další. Při vhodném počasí nezapomínáme ani na pobyt venku. V prvním pololetí jsme s dětmi zažili nejedno zajímavé odpoledne. S velkým ohlasem se setkal „Halloween", který byl plný soutěží, vyrábění a končil diskotékou. Děti se zúčastnily mistrovství ve skládání puzzlí, pexesu a výtvarné soutěže o nejlepšího sněhuláka. Také jsme navštívili SOU J. Tiraye, kde nám kadeřnice ze třetího ročníku vymýšlely a vytvářely nádherné účesy. Při zábavné olympiádě jsme v tělocvičně plnili netradiční sportovní úkoly. V prosinci nás navštívil Mikuláš, jedno odpoledne jsme příjemně strávili v knihovně při čtení vánočních pohádek a tvoření a před vánočními prázdninami jsme v dílničkách vyráběli dárky a drobnosti pro své kamarády a rodiče. I na druhé pololetí připravujeme pro děti spoustu zajímavých akcí a soutěží. Naši práci prezentujeme na nástěnkách školní družiny, chodbách školy a našich webových stránkách: http://skolni-druzina4.webnode.cz

Mgr. Šárka Topinková, Pavla Petrovová

 007008009012013015016017020023024

014022019010