Velká Bíteš

Metodické setkání ZŠ Velká Bíteš a ZŠ Křoví

V rámci spolupráce naší školy a ZŠ Křoví se 22. 11. 2012 uskutečnilo v prostorách základní školy Křoví metodické setkání, kterého se zúčastnily paní učitelky 1. stupně. Po prohlédnutí prostor a vybavení školy se projednávalo zejména učivo 5. ročníku podle ŠVP v návaznosti na učivo 6. ročníku, k nahlédnutí byly připraveny učebnice pro 1.-5. ročník, podle kterých se v ZŠ Křoví vyučuje, a na závěr proběhlo plánování další spolupráce našich škol. Celému setkání nechyběla samozřejmě klidná a příjemná atmosféra.

Mgr. Věra Kroutilová

235237236