Velká Bíteš

Malí čtenáři a Slabikář

Prvňáčci na naší škole byli v pondělí 12. listopadu pasováni na čtenáře. Slavnostní DEN SLABIKÁŘE pro ně připravily třídní učitelky a tematický den prolínal všemi vyučovacími hodinami. Na tuto slavnost navázaly v prosinci deváté ročníky.

202203

201

Za první třídy Mgr. Marcela Doubková