Velká Bíteš

Projektový den - Den stromů

Dne 20.10. si připomíná celý svět Den stromů. Poprvé se akce uskutečnila v r. 1872 ve státě Nebrasca. Tehdy se během jednoho dne podařilo vysadit kolem jednoho milionu stromů. Naše škola se letos k této akci zapojila projektovým dnem, jenž byl určen pro žáky 7. ročníku. V úterý 23. 10. 2012 pracovali ve čtyřech skupinách – badatelské, dramaticko-detektivní, tvořivé a experimentální. Ve dvouhodinových blocích se střídali v různých činnostech.

112113

114


 

Badatelská skupina se vypravila do přírody, kde podle klíče určovali stromy, odhadovali jejich výšku i stáří.

Poté pokračovali prací ve skupině dramaticko-detektivní – vyluštili si křížovku, vyhledávali pověsti o stromech, které se pokusili velice úspěšně zdramatizovat.

Tvořivá skupina měla své centrum v učebně výtvarné výchovy. Nejdříve děti pracovaly v terénu a poté se přesunuly do učebny. Vytvářely strom skupiny, pohádkové stromy, nahlížely do stromoskopů.

Členové poslední - experimentální skupiny v učebně přírodopisu vyráběli recyklovaný papír, poznávali stromy – listy a pomocí mikroskopů pozorovali jejich průduchy. Větvičky listnatých a jehličnatých stromů porovnávali podle klíče.

Vyvrcholením projektového dne byla vzájemná prezentace všech činností, kterými žáci prošli, která se konala následující den ráno v učebně zeměpisu..

Doplňující akcí byla soutěž o nejzelenější třídu – žáci se vydali do školy tentokrát téměř celí v zeleném oblečení s různými módními doplňky, samozřejmě rovněž zelenými.

Za kolektiv pedagogů, kteří tento projekt připravili Ing. Renata Pelánková, René Křípal, Mgr. Veronika Bártová
třídní učitelé 7. tříd

115116118

119117