Velká Bíteš

K nám šikana nepatří

V letošním školním roce proběhne již po páté akce „K nám šikana nepatří“. Cílem projektu je seznámení všech dětí na 1. stupni s problematikou dětské šikany. Žáci se v ukázkách dozvědí, jak nebezpečnou situaci poznají, jak probíhá, jak se mohou bránit, na koho se mají obrátit a kde hledat pomoc.

Velkým pomocníkem v této problematice je využívání SCHRÁNKY DŮVĚRY. Již tradičně to jsou žáci 5. ročníků, kteří si za pomoci svých třídních učitelek Mgr. Ilony Liškové a RNDr. Ivy Syslové připravili ukázky typických situací dětské šikany. Využili přitom jejich cenných rad, připomínek a nápadů ve svých scénkách. Dramatizací předvedli dětem 1. - 4. ročníků, co mají dělat a jak reagovat. Na ukázky páťáků dále navázaly třídní učitelky ve svých třídách v besedě se svými žáky.

Nikdo z nás dospělých nechce, aby se šikana stala součástí školního života. Věříme, že tento projekt je jednou ze smysluplných akcí, které přispějí k její minimalizaci. Snahou nás všech je, aby škola byla místem bezpečí pro všechny děti.

Věříme, že i tento projekt nám napomůže v řešení možného závažného problému v dětském kolektivu - šikaně.

Mgr. Magda Videnská, výchovná poradkyně