Velká Bíteš

Projekt Den pro zdraví

V pátek 22. června čekal žáky osmého ročníku projekt Den pro zdraví. První tři hodiny osmáci strávili postupně ve čtyřech dílnách, ve kterých vyplňovali dotazníky týkající se jejich volného času, poznali druhy a příznaky některých civilizačních chorob, pokusem zjišťovali, jak se šíří kapénková infekce, učili se správně relaxovat a ochutnali exotické ovoce a různé druhy čajů.

438.jpg442.jpg 440.jpg

Následovaly dvě hodiny soutěží v tělocvičně, ve kterých si žáci ověřili své znalosti a praktické dovednosti získané v průběhu školního roku nejen v hodinách přírodopisu a výchovy ke zdraví. Byly připraveny tyto disciplíny: přenos zraněného „opičí dráhou“, poznávání orgánů lidského těla, poznávání koření pomocí čichu, hmatu a chuti, poskytování první pomoci, skládání potravní pyramidy a hádání přírodopisných pojmů ve hře „Kufr“.

Družstvo, které získalo nejvíc bodů, bylo oceněno, ale důležité bylo, že se všichni výborně bavili a hravou formou si osvěžili získané vědomosti.

Ohlasy žáků: „Soutěže v tělocvičně byly výborné a líbily se mi i zajímavosti o světových kuchyních.“ (Pavla)

„Projekt byl zajímavý, zaujalo mě, jak se přenášejí nemoci.“ (Dáša)

„Mohlo být ještě víc soutěží. Nejvíc se mi líbilo relaxování, ale je jen trochu škoda, že se mi nepodařilo usnout.“ (Tereza)

439.jpg441.jpg