Velká Bíteš

Kvalita vzdělávání na naší škole

Od počátku tohoto školního roku informujeme veřejnost o různých činnostech na Základní škole Velká Bíteš. Hodnotit objektivně kvalitu vzdělávání je nadmíru obtížné. V následujících řádcích uvedeme alespoň dvě dle našeho názoru objektivní skutečnosti, které nám mohou v této záležitosti napovědět.

První


V roce 2011 jsme obdrželi výsledky z mezinárodního výzkumu PISA - Programme for International Student Assessment, do kterého byla naše škola zařazena. Byl zaměřen na porovnání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti v 65 zemích celého světa. Vlastní zadávání prováděli pracovníci České školní inspekce tak, aby byla zajištěna maximální objektivita.

Jaké bylo umístění Základní školy Velká Bíteš mezi vybranými 134 základními školami v Česku?

Přírodovědná gramotnost - 2. místo.
Čtenářská gramotnost - 7. místo.
Matematická gramotnost - 46. místo.

Druhá

Dlouhodobé statistiky uvádí, že na osmiletá gymnázia (OG) odchází ze základních škol 11 % - 13 % žáků z pátého ročníku - v Kraji Vysočina to bylo v roce 2011 – 11,4 %.

Jaká je situace na bítešské základní škole?

Předkládáme tabulku z oficiálních zahajovacích výkazů, které škola povinně zasílá na MŠMT ČR. Za poslední čtyři roky odešlo na osmiletá gymnázia celkem 11 z 260 žáků 5. ročníku, což představuje 4,2 %. Přitom úspěšnost přijetí je takřka 100%. Pro přehlednost uvádíme jednotlivé roky.

 

rok

OG

počet žáků v 5. roč.

%

2008

3

69

4,3

2009

2

68

2,9

2010

5

67

7,5

2011

1

56

1,8


Dle našeho názoru je důvodem velice nízkého odchodu žáků na víceletá gymnázia mimo jiné dostatečné zázemí pro jejich intelektuální a zájmový rozvoj, které jim škola poskytuje.

Třetí

V úvodu uvádíme pouze dvě skutečnosti. Ano, třetí nás teprve čeká na konci letošního školního roku.

Ve dnech 21. 5. - 8. 6. 2012 proběhne generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku všech základních škol v České republice.

Jsme přesvědčeni, že výsledky potvrdí výše uvedené skutečnosti.

To vše by se nepovedlo bez soustavné a dlouhodobé přičinlivé píle pedagogů naší školy.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy