Velká Bíteš

Mikuláši z devítek

"Já už se tak strašně těším, že to nemůžu vydržet...!" šeptal mi jeden z prvňáčků v pondělí 5. prosince ráno. Naštěstí vydržel a stejně jako ostatní žáci prvních tříd se dočkal cinkání zvonečku za dveřmi. Nejdříve se však do tříd nahrnuli strašliví čerti - vybírali si adepty pro případnou cestu do Pekla. Byli tak přesvědčiví, že nám vylekali i ty hodné děti - však je Mikuláš trošku pokáral! Pomohli i líbezní andělé - těm to zvlášť slušelo!

166.jpg174.jpg 167.jpg
Děti se snažily Mikuláši ukázat, co znají - zpívalo se, tančilo, psalo i kreslilo. Na konci čekala nadílka - ale až po slibu, že se případní hříšníci napraví...

Co dodat - určitě velké DÍKY! Žákům devátých tříd za práci, kterou si dali s maskami a nacvičením textů - bylo to téměř profesionální vystoupení. Jejich třídním učitelkám za čas a ochotu vést děti k tomu, že práce pro ostatní je přínosem i pro ně samotné. Malým dětem i nám jste nadělili velkou radost a my doufáme, že stejnou jste měli z rozzářených očí prvňáků i vy.

Za všechny "prvňáky" Táňa Horká

168.jpg169.jpg170.jpg175.jpg176.jpg177.jpg171.jpg173.jpg172.jpg