Velká Bíteš

Taneční koncert

Ve středu 16. 11. 2011 prožili žáci a učitelé Základní školy Velká Bíteš mimořádný zážitek v kulturním domě ve Velké Bíteši. Studenti Taneční konzervatoře Brno předvedli ve dvou představeních mírně odlišných v průvodním slově pro žáky I. stupně a II. stupně strhující podívanou.

137.jpg139.jpg 135.jpg
Asi nejlépe atmosféru tohoto koncertu přiblíží reakce žáků a učitelů - perfektní příprava studentů, nápadité a pestré pásmo přiměřené pro naše žáky, skvělé vystupování, ukázána celá šíře tanečního umění posluchačů konzervatoře, zpřístupnění klasické hudby.

Studenti děti zaujali svým nadšením, se kterým ke své náročné činnosti přistupovali, skvělými tanečními čísly klasického i moderního tance, dokonalou, vysoce kultivovanou formou pohybu.

Podobný výchovný koncert jsme realizovali na naší škole poprvé. Dík za to patří také zástupkyním ředitelů obou škol, Mgr. Vlastě Musilové z bítešské základní školy a MgA. Věře Daškové a Doc. Mgr. Jarmile Vondrové z brněnské taneční konzervatoře.

Především velice vstřícnému postoji vedení Taneční konzervatoře Brno již dnes víme, že naše přání setkávat se takto i v příštích letech bude naplněno.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

136.jpg138.jpg140.jpg141.jpg142.jpg143.jpg144.jpg145.jpg146.jpg147.jpg148.jpg150.jpg151.jpg152.jpg134.jpg