Velká Bíteš

Úspěchy žáků Základní školy Velká Bíteš

Na konci školního roku 2010/2011 je vhodné ohlédnout se a zhodnotit úspěchy žáků Základní školy Velká Bíteš. Z celkového počtu 575 dětí (300 chlapců a 275 děvčat) se výrazná většina z nich zapojila do různých olympiád, vědomostních, sportovních a dalších soutěží či jiných mimoškolních aktivit. Nabídka byla velice pestrá, v následujících řádcích předkládáme některé z nich.

Sportovní a pohybové aktivity

Naše škola je již 13 let členem AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Pod záštitou této asociace jsou pořádány během celého školního roku sportovní soutěže. Konají se od okrskových kol až po kola republiková. Naše škola se pravidelně zúčastňuje těchto soutěží ve vybraných sportovních odvětvích, mezi které patří přespolní běh, minikopaná, florbal, basketbal, kopaná a atletika. Žáci z prvního stupně se pravidelně zapojují také do vybíjené.

Kopaná - 4. místo v okresním kole patří starším žákům, mladší žáci obsadili 3. a 5. místo.

Přespolní běh- okresního kola se zúčastnilo celkem 17 žáků. Nejlepšího umístění dosáhl Josef Bartošek, který v kategori mladších žáků v konkurenci téměř 100 závodníků dokázal zvítězit stylem start - cíl. Získal tak titul přeborníka okresu v přespolním běhu.

Florbal - v letošním roce se v tomto odvětví konal již 2. ročník Orion florbal cupu. Naši žáci se pravidelně umísťují na předních místech:
- kategorie mladší žáci (6.-7. ročník) - 4. místo okresní kolo,
- kategorie starší žákyně (8.-9.třída) - 5. místo okresní kolo,
- kategorie starší žáci (8.-9.třída) - 2. místo okresní kolo.

Basketbal
- kategorie mladší žákyně - 3. místo okresní kolo,
- kategorie mladší žáci - 4. místo okrskové kolo.

Zcela samostatnou dlouhodobou basketbalovou soutěž hráli nejmladší minižáci - ročník narození 2000 a mladší - pod názvem BK Tygři Velká Bíteš. V oblastním přeboru Jižní Morava získali celkově 4. místo, na úplného začátečníka velmi pěkný úspěch.

Minikopaná - v této soutěži dosahujeme každoročně dobrých výsledků, i letošní 3. místo v okresním kole k nim patří. Jak v kopané, tak v minikopané spočívá podstatná část práce s dětmi a poděkování za ni trenérům FC Spartak Velká Bíteš. Spolupráce školy a bítešských fotbalistů je dlouhodobá a velice těsná, zimní příprava všech mládežnických oddílů probíhá ve školní tělocvičně.

Atletika - v tomto sportovním odvětví se naši žáci prosazují v posledních letech stále výrazněji. Kromě vlastní soustavné dlouhodobé přípravy je to dáno existencí nového víceúčelového školního hřiště, které nám slouží od roku 2005. V rámci pravidelné i nepovinné tělesné výchovy se prokazatelně zvýšila efektivita výuky nejenom v oblasti lehkoatletických disciplín. Dokazují to některé níže uvedené výsledky z pravidelných soutěží Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj.

V Poháru rozhlasu, kterého se zúčastnilo 12 družstev z celého okresu, získali mladší žáci a starší žákyně 3. místo, mladší žákyně 4. místo a starší žáci 7. místo.

V Atletickém čtyřboji získali 3. místo obě kategorie chlapců a 4. místo obě kategorie děvčat. Zde se skvěle umístili v jednotlivcích celkově: Josef Bartošek - 1. místo, Martina Havlíčková - 6. místo, Karolína Patáková - 9. místo, Šimon Pokorný - 10. místo.

Žáci 8. ročníku Šimon Pokorný a Tomáš Všianský jsou od podzimu 2010 členy atletického oddílu Velké Meziříčí. Oba se úspěšně zúčastňují atletických závodů, Šimon si vybojoval účast na letní olympiádě mládeže za Kraj Vysočina, která se konala na konci června v Olomouci. Sstartoval v bězích na 60 m a 300 m, kde postoupil do semifinále.

Do pestré nabídky pohybových aktivit na Základní škole Velká Bíteš patří také lyžování, bruslení, možnost zúčastnit se vodáckého kurzu nebo výletů na kolech. Realizace těchto aktivit je často podmíněna zájmem (či nezájmem) ze strany žáků školy. V letošním školním roce došlo k jeho poklesu. Věříme, že to je pouze dočasný stav.

V rámci tohoto článku si dovoluji oslovit především rodičovskou veřejnost v souvislosti s možností vést v následujícím školním roce jakoukoliv aktivitu (nejenom sportovní), která by ještě rozšířila spektrum zájmových aktivit nabízených naší školou, materiální a prostorové podmínky ve škole jsou výborné.

Olympiády

Letos to byly dějepisná, zeměpisná, přírodopisná, matematická, z českého a anglického jazyka. Školního kola se zúčastnilo více než 200 žáků, vynikající 2. místo získala v okresním kole matematické olympiády Barbora Maierová, 3. místo Tereza Havlátová v angličtině.

Soutěže

Většina z nich je pořádaná na celostátní bázi. V matematické soutěži Pythagoriáda získala Iva Rambousková 3. místo v krajském kole. Do celostátního kola zeměpisné soutěže Eurorebus postoupili Jakub Mastík a Jana Bártová. Družstvo ve složení Tamara Bočková, Anna Jirglová, Kateřina Antlová a Marie Doležalová bylo nejúspěšnější ve vědomostní soutěži Všeználek, která se konala ve Velkém Meziříčí, Tereza Kučerová byla úspěšná v recitační soutěži.

Mezi úspěšné reprezentanty Základní školy Velká Bíteš patří desítky dalších dětí. Podrobnější informace o dění na škole najde zájemce na www.zsbites.cz.

Co chceme sdělit závěrem?

Určitě poděkování těm žákům školy, kteří školu a město reprezentují při různých aktivitách spojených přímo či nepřímo se školou, poděkování patří všem vedoucím - učitelům i externím spolupracovníkům, ale také těm rodičům, kteří pozitivní aktivity svých dětí podporují. V těchto dnech začíná druhé období školního roku, hlavní prázdniny. Všem našim žákům přejeme příjemně strávených následujících 62 dnů volna a opětovné setkání ve škole ve čtvrtek 1. září 2011 ve zdraví a plném počtu.

Za učitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
Mgr. Dalibor Kolář, Mgr. Vlasta Musilová, Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. Zdeněk Liška a Bc. Dalibor Kolář