Velká Bíteš

Projekt Zdraví v osmých třídách

V druhé polovině června čekal žáky osmých tříd jejich letošní poslední projekt. Tentokrát byl zaměřený na zdraví a vše, co s ním souvisí. V různých vyučovacích předmětech žáky čekali "zdravě" zaměřené pracovní listy a úkoly, z nichž některé prezentovali na závěrečném setkání. Všichni se naučili písničku Tepenné krvácení a tu si také společně zazpívali.

0632.jpg0631.jpg 0630.jpg

V pondělí 20. června se žáci vystřídali ve třech připravených dílničkách a potom už se všichni sešli v tělocvičně, kde celý projekt vyvrcholil. Tříčlenná či čtyřčlenná družstva tříd se vzájemně utkala v nejrůznějších disciplinách. Jako první je čekala soutěž Kufr, kterou známe z televizních obrazovek. Vědomosti žáků pak byly prověřeny u potravinové pyramidy či tělovědy. Žáci si vylosovali různé části lidského těla a museli najít správné místo, kam na těle či v těle patří. Prověřili také své smysly - se zavázanýma očima poznávali podle hmatu, čichu a někdy i chuti známé i méně známé koření. A také trochu sportovali, když opičí dráhou přenášeli raněného. Mezi jednotlivými úkoly si předváděli výstupy z hodin. Každý úkol byl bodově ohodnocen. Myslíme si však, že není důležité, která třída nakonec získala nejvyšší počet bodů. Daleko důležitější je, že jsme se všichni sešli a mohli jsme si ukázat, co umíme. Snad jsme si připomněli, že zdraví je opravdu nejcennější, co máme, a budeme si ho chránit. Věříme, že se nezalekneme, když někdo bude potřebovat naši první pomoc, a dokážeme ji poskytnout.

Mgr. Eva Čermáková

Názory žáků:

Na projektu Zdraví se mi nejvíce líbila opičí dráha s přenášením raněného. Klidně by mohla být delší. Výborné byly také scénky s doktory. Projekt byl zdařilý a discipliny zajímavé.

Klíma, Škrdla, Burian, 8. A

Bylo to super, až na to, že nám to kazili ti, kteří dělali nepořádek. Ti, co neposlouchali a rušili ostatní, měli být posláni do třídy, aby se učili.

Porazil, Čech, Voborný, Fronc, 8. A

Projekt se nám líbil, ale prostředí ne. Líbily se nám scénky, které měly jednotlivé třídy připravené, škoda, že na všechny nezbyl čas. Myslíme si, že se spíše zapojily paní učitelky a pan učitel Holánek než někteří žáci osmých tříd.

Kolocová, 8. A

Projekt Zdraví byl docela povedený, ale trochu nás mrzelo, že jsme nestihli vystoupit se všemi referáty.

Janšta, Sedlák, 8. A

Projekt se nám líbil až na špatnou akustiku a velký hluk. Soutěže byly zábavné a něco nového jsme se dozvěděli. Bohužel všem nebylo dobře rozumět.

Prokešová, Fraňková, 8. A

Projekt byl dobře připravený. Dozvěděli jsme se plno nových zajímavostí. Jen nám trochu vadilo, že v tělocvičně nebylo moc dobře slyšet. Nejvíce se nám líbilo poznávání koření a soutěž Kufr.

Macholánová, Třeštíková, Šmardová, 8. A

0629.jpg0628.jpg0627.jpg