Velká Bíteš

Řecký týden

Od 30. 5. do 3. 6. 2011 probíhal v 6. třídách projekt Řecko. Tímto tématem se žáci zabývali ve všech vyučovacích předmětech. Učitelé připravili různé činnosti a aktivity, při kterých se žáci mohli dozvědět spoustu zajímavých informací o Řecku.

0539.jpg0537.jpg 0536.jpg

V hodinách zeměpisu se seznámili s geografií tohoto jihoevropského státu. V přírodopise zkoumali floru a faunu, život na pobřeží i v moři. S řeckou historií se seznámili v dějepisu. V českém jazyce se dozvěděli, kolik běžně užívaných slov je převzato z řečtiny a seznámili se s nejznámějšími řeckými bájemi. Žáci jich několik zdramatizovali. V hodinách angličtiny tvořili plakáty s představiteli řeckého božstva, statečných hrdinů a nestvůr. Na textech některých bájí si osvojili novou slovní zásobu.

V matematice využili milimetrový papír k nákresům řeckých amfor, které později vytvořili v pracovních činnostech z polystyrenu a dozdobili ve výtvarné výchově. Řecké mince byly tématem ve fyzice.

Hudební výchova jim přiblížila tradiční řecké melodie a hudební nástroje. Naučili se i oblíbený řecký tanec sirtaki. Závěrečná společná prezentace byla nabitá informacemi. Olympijské hry se staly vyvrcholením celého týdne. Žáci si vyzkoušeli skok v pytli, překážkovou dráhu a jízdu na koloběžce. Snad nejdramatičtější disciplínou byla štafeta tříd.

Dle zpětné vazby žáků cíl projektu byl splněn, žáci získali zábavnou formou nové informace o Řecku.

Mgr. Markéta Velebová, Mgr. Olga Komínková, RNDr. Iva Syslová

0538.jpg0535.jpg0534.jpg0533.jpg