Velká Bíteš

ZŠ Velká Bíteš je kolébkou oceněného programu

Poděkování autorky

Program Jazyky bez bariér pomáhá dětem s dyslexií zvládat angličtinu. Letos na podzim získal tento program v Norimberku stříbrnou medaili INEA 2010. U takové příležitosti je příjemné se na chvilku zastavit a zamyslet. Jak jsme začínali? Kam až jsme došli? A co máme dále v plánu?

0163.jpg0164.jpg 0165.jpg

Netajím se tím, že jsem dospělá dyslektička a máma dětí s dyslexií. Netajím se tím, že mám s dyslexií negativních zkušeností až nad hlavu. Když už mi bylo hodně zle, vzala jsem si k srdci jednu manažerskou radu, že z nevýhody můžeme udělat výhodu. A vida, vždyť mám výborné předpoklady vytvářet pro děti speciální pomůcky na základě svých osobních zkušeností. Tak jsem se do toho pustila. Takové věci se ale nedají dělat doma u stolu. Je třeba být v přímém kontaktu s dětmi, učiteli a to lze těžko bez souhlasu vedení školy. Pojďme se ve vzpomínkách přenést na začátek roku 2004.

V Jihlavě pořádají na ZŠ Otokara Březiny konference, kde jsem také jako lektorka přednášela. Spíše jsem ukazovala řadu názorných pomůcek pro uchopení slovíček a gramatiky. (www.dys-baba.cz) Na konci za mnou přišly paní učitelky ze Základní školy Velká Bíteš a pozvaly mě k nim do školy. Pak mi oficiálně zavolal pan ředitel Mgr. Dalibor Kolář. Na rovinu jsem mu řekla, že si myslím, že jedna přednáška je jako plácnutí do vody, smysl že vidím v dlouhodobé spolupráci. Pan ředitel Kolář okamžitě pochopil oč běží a naši spolupráci podporoval.

Dnes už nevím, kolikrát jsem do Velké Bíteše jela, ale nikdy jsem nelitovala ani jediné cesty. Na I. stupni jsem nejvíce spolupracovala s Mgr. Miladou Sklenářovou, na II. stupni to byla Ing. Věra Poláchová. Ale není vhodné psát minulý čas, protože naše spolupráce a troufám si říci i přátelství stále trvají. Právě dětem v této škole jsem „šila na míru“ program na pomoc při výuce angličtiny a dalších jazyků. Pak jsme s panem ředitelem Kolářem našli sponzora - První brněnskou strojírnu Velká Bíteš, a.s. a přibrali ke spolupráci další školy v okolí. Několikrát jsme vyhlásili téma a děti v různém věku a z různých škol připravily na zadané téma česko-anglické prezentace v psané a mluvené formě doplněné obrázky. Právě program Jazyky bez bariér umožňuje speciální soubory vytvářet. Tyto soubory a mnoho dalších je k vidění i k užitku v rubrice Webová knihovna na www.jazyky-bez-barier.cz. Společným setkáním jsme říkali „žákovské konference“ a ty byly zábavné a obohacující pro děti i pro dospělé.

A nezůstalo u žákovských konferencí jen ve Velké Bíteši. Konference jsme rozšířili na Slovensko do Sence, kde má bítešská škola partnerskou ZŠ J.G.Tajovského, a také do Prahy. V roce 2009 jsme v DYS-centru Praha pořádali mezinárodní žákovskou konferenci pod záštitou primátora hlavního města. Proběhly i další konference v městských částech Praha 10 a Praha 6. Řadě konferencí byl přítomný předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a právě tento Svaz pomáhal dělat programu Jazyky bez bariér krůčky do světa na různé výstavy. Dnes již program používá několik desítek škol v celé naší republice a k jeho rychlému šíření přispívá také aktivní spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press. Jejich učebnice jsou v českých školách velmi rozšířené a učitelé i rodiče vítají, když části učiva jsou díky programu Jazyky bez bariér adaptované do formy, která je pro děti s dyslexií „uchopitelnější“.

A co plánujeme dále? Šířit program Jazyky bez bariér do dalších škol a rodin, připravovat další výukové materiály ve speciální formě a organizovat další akce pro učitele, žáky i rodiče. A co je zlatým hřebem? Přece inspirující příběhy a zkušenosti jak můžeme pomáhat dětem s dyslexií i jejich okolí. Důležité je, když své schopnosti a síly propojují lidé, kterým na tom záleží.

S velkým díkem.

Dagmar DYS-BABA Rýdlová
Dospělá dyslektička, členka Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, autorka programu Jazyky bez bariér a knížky Dyslexie, smutek, mindráky a já

Praha 5. 12. 2010