Velká Bíteš

Česká a světová kinematografie na Základní škole Velká Bíteš

V závěru října a následně začátkem listopadu proběhly na Základní škole Velká Bíteš dvě avizované přednášky zachycující vývoj světové (25. 10.) a české (2. 11.) kinematografie. V 225 minutách Mgr. Miloš Kameník a Bc. Roman Zmrzlý DiS. interaktivním, myslím si, že velice zdařilým způsobem seznámili 80 deváťáků s filmovou tvorbou od jejích prvopočátků, ale také s technickým vývojem v této oblasti.

0125.jpg0126.jpg 0127.jpg
Mimo mediální výchovy zahrnuje takto pojatý projekt Film a škola všechna další průřezová témata

- výchovu demokratického občana,
- výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
- multikulturní výchovu,
- environmentální výchovu a
- osobnostní a sociální výchovu,

která jsou nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu Základní školy Velká Bíteš. Poděkování patří především oběma výše uvedeným protagonistům, ale také některým z mých kolegů, kteří se na průběhu následujícího celoročního projektu budou podílet.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

0128.jpg