Velká Bíteš

Film a škola 2010/2011 na ZŠ Velká Bíteš

I v letošním školním roce proběhne na naší škole další ročník vzdělávacího programu Film a škola. Žáci devátých tříd absolvují dvě přednášky týkající se vývoje a dějin české i světové kinematografie. Stejní žáci poté během roku absolvují šest projekcí celovečerních snímků. Filmy jsou vybrány nejen s ohledem na jejich kvalitu, ale korespondují i s výukou dějepisu, občanské výchovy a českého jazyka. Ve snímcích i následných debatách s žáky budou diskutována témata filmů, mezi něž patří praktiky totalitních režimů, drogové závislosti, sociální determinace, přiblížení života za války a komunismu a další. Budou promítnuty čtyři české filmy (René, Ostře sledované vlaky, Ucho a Hoří, má panenko) a dva zahraniční tituly (Náš vůdce, Rekviem za sen.) Bude tak představena tvorba předních českých (Miloš Forman, Jiří Menzel, Karel Kachyňa, Helena Třeštíková) i cizích tvůrců. Součástí projektu Film a škola je letos nově aktivní účast žáků 9. ročníku. Každá třída, ze tří devítek, bude motivována k týmové spolupráci při zjištování zadaných informací o filmu, době jeho vzniku, či době, ve které se odehrává, a o osobě režiséra, či dalších tvůrců. Tyto tři okruhy budou přesněji specifikovány a každá třída, jako tým, bude mít v kině za naší podpory krátkou prezentaci.

Ačkoli projekt Film a škola se nejvíce týká žáků 9. ročníku, (tento projekt interně nazýváme „skokánek do středoškolských let“), vybíráme vhodné filmy pro zbývající ročníky II. stupně. Žáci šestých až osmých tříd uvidí tři filmové projekce, v nichž bude kladen důraz na podobná témata, ale vzhledem k věku v adekvátněji zvolené formě (např. Kuky se vrací či Farma zvířat).

Mgr. Miloš Kameník
BcA. Roman Zmrzlý, DiS.

Filmy zvolené pro 9. ročník ZŠ:

Ostře sledované vlaky
(Jiří Menzel, 1966, Československo, 80 minut, Bonton)
Adaptace prózy Bohumila Hrabala oceněná Oscarem. Na pozadí obyčejného lidského dramatu lze pozorovat „protektorátní“ poměry a formy odboje. Realitu film přibližuje formou tragikomické stylizace.
Využití – dějiny literatury, dějepis.

Náš vůdce
(Dennis Gansel, Německo, 2008, 110 minut)
Drama natočené na motivy skutečných událostí. Učitel gymnázia jednotýdenního projektu na téma „Státní formy“ vyzkouší pokus, který by studentům přiblížil počátek diktatury. Založí fiktivní organizaci vlna řídící se vlastními pravidly a už třetí den začínají studenti ty, kteří smýšlejí jinak, odstraňovat a ustrkovat…
Využití: občanská výchova (fungování totalitní společnosti)

Hoří, má panenko
(Miloš Forman, 1967, Československo, 71 minut, Bonton)
Hořce komediální popis lidských povah. Komedie se brzy mění v tragickou frašku s citem pro detail, gesto a dialog. V zobrazení požárnického plesu se spojují groteskní gagy s nekompromisním odhalením lidské přízemnosti a tuposti. Mravní stav společnosti se zrcadlí především v postavách starých lidí, obětí organizačních zmatků, živelných katastrof a hlouposti svých bližních, kteří svoji nekulturnost a nesvobodu považují za normální.

René
(Helena Třeštíková, ČR, 2008, 83 minut, Aerofilms)
Časosběrný dokumentární film se syrovou autentičností vypráví těžko uvěřitelný příběh Reného, který byl od sedmnácti let sledován filmovou kamerou na své cestě mezi vězeními a krátkými pobyty na svobodě. Kamera ho v roce 2008 opouští v jeho sedmatřiceti letech, tedy přesně o dvacet let později, jako nemocného člověka, muže stále se pohybujícího na hraně zákona… Proměny z mladíka v muže zaznamenávala Třeštíková na pozadí významných politických změn střední Evropy.
Využití - občanská výchova (sociální determinace)

Ucho
(Karel Kachyňa, 1970, Československo, 91 minut, Bonton)
Komorní psychologický thriller podle předlohy Jana Procházky ilustruje skrze osobní drama praktiky totalitního režimu.
Využití - dějepis (politické procesy a stalinistické čistky v 50. letech a zákaz filmu po roce 1968), dějiny české literatury.

Requiem za sen
(Darren Aronofsky, USA, 2000, 102 minut, AČFK)
Sugestivní kriminální drama o propadech do (nejen) drogové závislost. Uvedeno v předloňském cyklu.
Využití - výchova ke zdraví (drogová prevence).

Náhradní tituly:

Spalovač mrtvol (Juraj Herz, 1968, 95 minut, Československo, AČFK) – literární adaptace Ladislava Fukse, černá tragikomedie v metaforické rovině předkládá, co se může stát s tzv. dobrým člověkem, pokud se dostane pod vliv totalitní ideologie (příběh se odehrává za války a tvůrci jej vytvořili jako alegorii na poměry za socialismu), lze propojit s dějinami české literatury, ale i dějepisem nebo občanskou výchovou v širší rovině.

Česká RAPublika (Pavel Abrhám, 2008, ČR, 90 minut, Bioscop) – dokumentární komedie jdoucí na dřeň současné české hiphopové komunitě, situační úvaha o podstatě a svobodě umělecké tvorby, o střetu a smíření generací, o vztahu k autoritám. Diskuze se může týkat témat ve filmu představených – vývoj českého jazyka apod. V občanské výchově– hranice tolerance apod.

Filmy zvolené pro II. stupeň 6. - 8. ročníky ZŠ:

Kuky se vrací (Jan Svěrák, ČR, 2010, 95 minut) – dobrodužný snímek vyniká osobitým a netuctovým výtvarným uchopením, které rozvíjí představivost a imaginaci. Příběh předává krom klasického souboje dobra a zla antirasistické poselství a poukazuje na správu a fungování společnosti, kterou vždy někdo musí řídit a lidem by nemělo být lhostejno, kdo to bude. Film vtipně poukazuje i na různé přístupy k životnímu prostředí.

Další filmy jsou v jednání:

Simpsonovi ve filmu (David Silverman, USA, 2007,83 minut, Bonton) – animovaná komedie o známé rodince v ceovečením formátu srozumitelnou formou představuje globální (převážně ekologické) otázky vedle tradičního motivu rodinné soudržnosti.

Farma zvířat (Joy Batchelor, John Halas, VB, 1954, 72 minut, AČFK) – adaptace knihy George Orwella (známá antikomunistická alegorie) formou klasické „disneyovské“ animace ukazuje, jak fungují totalitní praktiky.