Velká Bíteš

Divy světa - 7. ročník

0014.jpg0015.jpg
V měsíci září jsme navázali v učivu dějepisu na látku probíranou na konci šesté třídy. Vrátili jsme se do starověku a seznamovali jsme se se starověkými divy světa. Protože jich bylo sedm, rozdělili jsme se do sedmi skupinek. V každé skupince byl určen jeden vedoucí, který měl dohlížet na to, aby všichni byli zaměstnaní. Také měli dbát na pořádek a práci v tichosti. To pro nás totiž někdy znamená největší problém.

Poté, co jsme dokončili svou práci, seznámili jsme s ní ostatní. Naše divy světa ozdobily i nástěnky na chodbách. Myslíme, že se nám práce povedla.

Za žáky napsala Eva Čermáková, učitelka dějepisu