Velká Bíteš

Školní rok 2010/2011

Úspěchy žáků Základní školy Velká Bíteš
Projekt Zdraví v osmých třídách
Pohádkové putování
Den Evropy – projekt pro žáky 9. ročníku
Pohádkový les
Anglická divadlo
Atletika na ZŠ Velká Bíteš
4. ročník školní florbalové ligy
4. ročník školní fotbalové ligy
Nejlepší projekt v anglickém jazyce
Umíme si správně čistit zuby?
Řecký týden
Zahradní slavnost
Prvňáčci v Šiklově mlýně
CLIL na naší škole
Školní výlet – 3. ročníky
Návštěva radnice
Den dětí u druháčků
Projekt Velká Bíteš – současnost
Exkurze žáků sedmého ročníku
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Vzácná návštěva v naší škole
Okresní kolo v minikopané
Velkobítešská kostelní tvrz
Třeťáci na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí
Den maminek
Mc Donald's Cup 2010/2011
Terezín, Lidice 2011
Výlet do Slavkova
Projekt Voda
Čarodějný den ve 3.B
Okrskové kolo v minikopané
Velikonoční projektový den ve třetích třídách
Čtení v knihovně
Duben - měsíc bezpečnosti silničního provozu
Projekt Velká Bíteš
Herní den s Mensou
Plavecký výcvik žáků třetího ročníku
Úspěch v matematické olympiádě
Pythagoriáda
Den pohádek v 1. třídách
Vítáme tě, jaro!
"Vy jste zrovna vyhráli"
Matematický klokan 2011
Basketbal ml. žáci - okrskové kolo ve Velkém Meziříčí
„Hele lidi“
Talentované děti na Základní škole Velká Bíteš
Projekt Adopce na dálku na ZŠ Velká Bíteš zdárně pokračuje
Recitační soutěž na 1. stupni ZŠ Velká Bíteš
Prvňáčci v knihovně

Strana 1 z 3

« 1 2 3 »