Velká Bíteš

1. stupeň - Hele lidi

Jaké to je být nevidomý si na chvilku 10. a 11.listopadu 2009 měli možnost vyzkoušet žáci 3.A a pátých ročníků. Občanské sdružení Slepíši z Tasova pro ně připravili tříhodinový výchovně vzdělávací program Hele lidi o lidech se zdravotním postižením.

0101.jpg0102.jpg 0103.jpg
Se zavázanýma očima se žáci prošli po třídě, rozeznávali hmatem předměty a sluchem zvuky z nahrávky. Získali představu o tom, jak se nevidomí vzdělávají, jak si mohou hrát a kde mohou pracovat. Povídali si o tom, jaká existují zařízení, která nevidomým slouží a ulehčují život. Také už ví, jak se zachovat, když nevidomý od nás potřebuje pomoc. Na závěr si každý vyzkoušel vymodelovat z hlíny obličej, tak jak to dělají nevidomí v Tasově.