Velká Bíteš

Den pro zdraví

Závěr školního roku byl letos pro žáky 8. ročníku ve znamení zdraví. Učitelé II. stupně pro ně připravili projektový den - Den pro zdraví. První až třetí vyučovací hodinu pobývali žáci ve třech různých dílnách, v nichž bystřili své smysly, seznamovali se také např. s exotickým ovocem, vyplňovali dotazníky týkající se volného času, či „nakazili se“ kapénkovou infekcí.

0603.jpg0604.jpg 0605.jpg

Druhá část dne byla založena na využití vědomostí a dovedností, které žáci získali v průběhu celého školního roku převážně v hodinách přírodopisu a výchovy ke zdraví. Tyto vědomosti a dovednosti mohli zužitkovat např. při přenosu raněného, správné orientaci v lidském těle, používání čichových buněk, vybavování lékárničky, dokonce museli ošetřit různá poranění apod.

Nezapomněli jsem ani na dějiny a na zajímavé objevy a vynálezy, které lidem napomohly vrátit či udržet si zdraví, nebo naopak jsme se dozvěděli o takových objevech, které lidem uškodily. Také jsme si zazpívali, procvičili anglická slovíčka na téma „body“ a na závěr ochutnali různé druhy čajů - bezinkový, mátový aj.

Myslím si, že tento projektový den se vydařil. Důkazem toho jsou slova našich žáků.

„Den byl velmi zajímavý, zábavný a poučný. Bylo velmi vtipné, jak se naši učitelé oblékli do bílého a vydávali se za doktory. Aktivity, které byly připravené, mě moc bavily.“

„Bylo to dobrý.“

„Super.“

„Projekt byl zábavný, bavila jsem se víc než u dřívějších projektů.“

„Včerejší den se mi líbil, převážně ta část v tělocvičně.“

Za kolegy "zdravotníky" Mgr. Renata Pohanková

0606.jpg0607.jpg0608.jpg0609.jpg0610.jpg0611.jpg0612.jpg