Velká Bíteš

Projekt Česká republika

Celodenním projektem Česká republika žáci uzavřeli vlastivědnou kapitolu o naší vlasti, ve které poslouchali staré pověsti, dozvídali se a sami vyhledávali informace o státních symbolech, správě státu, sousedech naší republiky, vodstvu, pohořích, krajích a krajských městech, zemědělství, nerostném bohatství, kultuře a kulturních památkách.

0591.jpg0592.jpg 0593.jpg
Zajímavé pro děti bylo vyprávění o významných postavách novodobých dějin, událostech, knihách a filmech vztahujících se k probírané látce. Dále si žáci vypracovávali referáty k právě probíraným tématům nebo přinášeli různé zajímavé předměty nebo knihy vztahující se k učivu. Pro děti byly připraveny tajenky, kvízy a skupinová práce s pracovními listy. Odpovědi na různé všetečné dotazy vyhledávaly v knihách, mapách nebo PC. Žáci si zábavnou formou zopakovali probrané učivo a dozvěděli se spoustu nových informací.

Za čtvrté ročníky Mgr. Magda Videnská a Mgr. Helena Vyroubalová

0594.jpg