Velká Bíteš

Školní výlet na zámku ve Velkém Meziříčí

Dne 8. června 2010 se děti druhých tříd plné zvědavosti a nedočkavosti vydaly na školní výlet do Velkého Meziříčí poznat zdejší renesanční zámek, o kterém získaly díky poutavému výkladu paní průvodkyně spoustu zajímavých informací spojených s prohlídkou nádherných expozicí zámku.

0557.jpg0558.jpg 0559.jpg
Kromě prohlídky zámku se děti zúčastnily naučného programu o starých řemeslech, ve kterém se formou hry a pohádkového vyprávění dozvěděly například, jak se v dřívějších dobách pekl chleba, o tehdejším způsobu tkaní látek i něco o ševcovském řemeslu.

Během vyprávění a hraní si na tato stará řemesla, měly možnost si v expozici prohlédnout různé předměty, které byly k uvedeným činnostem skutečně používány.

Pěkné slunečné počasí nám přímo nabízelo strávit i příjemný pobyt ve zdejším krásném, upraveném, klidném parku, kde děti pohybově relaxovaly po nabytých informacích o zámku. K návštěvě tohoto zámku patřily taktéž nákupy pohlednic a drobných suvenýrů.

Mgr. Ilona Lišková

0560.jpg0561.jpg0562.jpg0563.jpg0564.jpg0565.jpg0566.jpg0567.jpg0568.jpg