Velká Bíteš

Mohelenská hadcová step, Kralice

Víte, co jsou to nanismy? Už jste někdy slyšeli, že u nás žijí ještěrky dlouhé téměř 40 cm? A už jste viděli „čertův ocas“? Pokud ne, musíte se vypravit na Mohelenskou hadcovou step. Tato národní přírodní rezervace se nachází nedaleko od Velké Bíteše a je zajímavá zejména množstvím rostlinných a živočišných druhů, které u nás nikde jinde nenajdete.

0531.jpg0532.jpg 0533.jpg
Žáci sedmých ročníků sem zamířili první červnový den. A i když jim počasí příliš nepřálo, určitě nikdo nelitoval, že se exkurze zúčastnil.

Děti obdivovali překrásné výhledy, které kazily jen chladící věže nedaleké jaderné elektrárny, ale hlavně se seznamovali s různými rostlinami, hledali úkryty cvrčků, rozeznávali hlasy ptáků a pomoci přírodopisného klíče určovali druhy keřů a stromů, jež zde rostou.

Druhá část exkurze byla zaměřena dějepisně. Přesunuli jsme se do nedalekých Kralic, kde se dávno v historii ukrývala tiskárna Jednoty bratrské a byla zde vytištěna bible, známá jako Bible kralická. Mohli jsme si prohlédnout starý tiskařský list, pěkné byly vystavené exponáty z doby třicetileté války, prošli jsme se zbytky staré gotické tvrze.

Mgr. Eva Čermáková

0534.jpg0535.jpg0536.jpg
Žáci celou výpravu hodnotili takto:

„Na výletě se nám líbilo, i když na začátku foukal studený vítr. Viděli jsme spoustu druhů rostlin a určovali jsme podle klíčů listnaté stromy a keře. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací jak na stepi, tak i v Kralicích.“

Eva Macholánová, Jan Ventruba

„Bylo to pěkné, jen ty velké a dlouhé kopce nás zmáhaly.“

Jan Maloň, Luboš Mencler

„Výlet se nám líbil, viděli jsme zajímavé druhy rostlin. Dozvěděli jsme se, že hadcová step se jmenuje podle horniny hadec, která se tam nachází.“

Vladimír Čech, Pavel Neklapil, Radim Remer, Jindřich Voborný

„Moc se nám líbila Bible kralická. Dozvěděli jsme se něco víc o přírodě. Slyšeli jsme různou zvěř. Ušli jsme hodně kilometrů.“

Luboš Burian, Martin Klement, Jarda Škrdla

„Nejvíce nás zaujal „čertův ocas“, výstava zbraní, tiskárna a jeskyně, kterou jsme cestou objevili.“

Michal Klíma, Milan Sedlák

„Na hadcové stepi jsme vyšli na vyhlídku a spatřili jsme „čertův ocas“. Vypadá, jako když tečou dva proudy vody proti sobě. Potom jsme jeli do Kralic, kde jsme se dozvěděli o činnosti Jednoty bratrské.“

Zuzana Katolická, Lenka Říhová