Velká Bíteš

Ptačí říše na Ostrůvku

Rozsáhlým tématem v přírodovědě ve čtvrtých ročnících jsou přírodní společenstva. Jejich nedílnou součást tvoří ptáci. Proto nás v bohaté nabídce výukových programů Střediska ekologické výchovy Ostrůvek zaujal program Ptačí říše.

0426.jpg0427.jpg 0428.jpg
Jako vždy jsme byli nadšeni tvůrčími nápady a náplní projektu. Žáci postupně pracovali ve třech dílnách.V přilehlé zahradě vyhledávali a poznávali hnízda. Dokonce se pokoušeli pod odborným vedením ornitoložky uplácat si hnízda z bláta, peříček a klacíčků. Mimo jiné se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o rozdílných způsobech hnízdění ptáků v přírodních společenstvech.

V další dílně, pěkně v teple, si žáci podrobně povídali o vývoji opeřenců ve vajíčku, o nesnadném údělu ptačích rodičů nakrmit a ochránit svá mláďata. Mimochodem, víte, že ptákem roku 2 010 je kukačka? Dílnou se dále ozývaly ptačí trylky a děti se snažily poznat o kterého zpěváčka jde, a v jakém přírodním společenstvu by jej mohly uvidět nebo uslyšet.

V poslední dílně se žáci ocitli v dávných dobách. Dralo se zde peří a psalo husím brkem. Výukový program Ptačí říše odhalil dětem mnoho dalších poznatků a zajímavostí, a zároveň je velmi zaujal a pobavil.

Za čtvrté ročníky Mgr. Magda Videnská a Mgr. Helena Vyroubalová

0429.jpg0430.jpg0431.jpg