Velká Bíteš

Řecký týden v 6. třídách

V týdnu od 17. do 21. května 2010 bylo společným tématem téměř všech vyučovacích předmětů Řecko. Tomuto státu se žáci věnovali ze všech úhlů pohledu. Učitelé v jednotlivých předmětech připravili činnosti a aktivity, při kterých se žáci dozvěděli o Řecku mnoho zajímavého.

0444.jpg0445.jpg 0446.jpg
V hodinách zeměpisu poznali geografii tohoto jihoevropského státu. V přírodopise zkoumali řeckou faunu a floru, život na pobřeží i v moři. Dějepis dětem přiblížil bohatou řeckou historii.V českém jazyce se dozvěděli, kolik dnes běžně užívaných slov má svůj původ právě v řečtině a seznámili se s nejznámějšími řeckými bájemi. Báji o pyšné Niobě zvládli dokonce zdramatizovat! Na řecké báje navázali i v hodinách angličtiny. Tvořili plakáty s představiteli řeckého božstva, statečných hrdinů i hrůzu budících nestvůr. Naučili se při tom nová slovíčka. Žáci pracovali s texty některých bájí.

V matematice rýsovali řecké amfory a povídali si o významných řeckých matematicích. Ve fyzice počítali příklady, jejichž tématem byly řecké mince.

Ve výtvarné výchově se žákům podařilo vytvořit krásně barevné řecké amfory. Hudební výchova jim přiblížila tradiční řecké melodie a hudební nástroje. Naučili se i oblíbený řecký tanec. Za týden se toho stihlo opravdu dost, takže páteční závěrečná společná prezentace byla nabytá informacemi. Vyvrcholením celého dne byly "Olympijské" hry. Všichni žáci soutěžili jako jednotlivci ve třech disciplínách – skok v pytli, překážková dráha a jízda na koloběžce, vždy v kategorii chlapci a děvčata. Poslední disciplínou byla štafeta tříd.

Na začátku projektového týdne měli žáci k Řecku řadu otázek, na konci na ně již znali odpovědi. Cíl projektu byl tedy naplněn. Žáci se dozvěděli mnoho nového a práce je bavila.

Mgr. Lucie Kubíčková

0447.jpg0448.jpg0449.jpg