Velká Bíteš

Projekt Už jsi čtenář - Knížka pro prvňáčka

Cílem projektu je rozvoj četby dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné a školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

0398.jpg0399.jpg 0400.jpg
V rámci projektu prvňáčci navštívili školní i městskou knihovnu, zúčastnili se besedy s šéfredaktorkou časopisu a ilustrátorem dětských knih, uspořádali výstavku a besedu o oblíbených knihách a časopisech, prožili společné hodiny čtení s deváťáky a páťáky a několik projektových dnů, které byly zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti. Součástí projektu je také pravidelné čtení nejen ve škole, ale i doma. Zakončení celého projektu proběhne v červnu slavnostním pasováním prvňáčků na čtenáře za účasti pana starosty.

Mgr. Milada Sklenářová, Mgr. Věra Kroutilová

0401.jpg0402.jpg0403.jpg0404.jpg0405.jpg0406.jpg