Velká Bíteš

Čarodějný den ve 2. B

V rytmu „čarodějného reje“ na píseň „Saxana“ začala v pátek dne 30. dubna ve 2. B první vyučovací hodina „čarodějného dne“. Poté malé „čarodějnice a čarodějové“ (většina z nich) oděni ve stylových kostýmech se svými košťaty se „slétli“ po skupinkách do školních „chýšo-lavic“ a netradiční vyučování tohoto dne začalo.

0377.jpg0378.jpg 0379.jpg
Nejdříve jsme si povídali o původu, smyslu a obsahu těchto lidových zvyků, což bylo součástí předmětu „Náš svět“ (prvouka).

Ve čtení se četla pohádka o čarodějnici Grétě. Následně se z této pohádky plnily různé úkoly ústně i písemně v „čarodějné češtině“.

Do slohového útvaru patřil recept na kouzelnický lektvar, ve kterém se ukázala bujná fantazie těchto „bytostí“, jelikož si každý vymyslel vlastní lektvar, kterým bude buď uzdravovat smutná srdíčka nebo zkrášlovat svět kolem nás,...

Samozřejmě v tento den nechyběla ani „kouzelnická matika“.

„Čarodějnice a čarodějové“ si sami zvolili, který úkol během dne budou „čarovat“ (plnit) dříve, který později.

Každý „čaroval“ svým tempem, vzájemně si mohli radit a pomáhat.

V závěru dopoledne se „kouzelné bytosti 2. B rozlétly“ do prostor školního dvora a tělocvičny, kde na ně již čekali o pár let starší „čarodějnice a čarodějové“ z 5.B pod vedením hlavní „čarodějky“ paní učitelky Mgr. Š. Topinkové s „magickými“ úkoly na různých „chýšo-stanovištích“, kde si je vyzkoušeli například z pohybových schopností, z odvážnosti, statečnosti, z vnímání hmatu,...

Malí „čarodějové a čarodějky“ se při plnění „magických“ úkolů velmi snažili, jelikož jejich „výkony“ byly pečlivě zaznamenány do jejich osobního „čarodějného průkazu“.

Veškeré „čarodějné dokumenty“ tohoto dne všech „nadpřirozených bytostí“ 2.B budou náležitě uloženy v podobě portfolií ve školním „čarodějném archívu“.

Po skončení „kouzelnické školy“, nikdo nezačarován :) , jsme se všichni těšili na očekávaný večer s mnoha „čarodějnými“ plány.

P. S. „Čarodějka“ paní učitelka Lišková I. velmi děkuje „čarodějným“ šikulkám z 5. B za jejich úžasný „magický program“.

Mgr. Ilona Lišková

0380.jpg0381.jpg0382.jpg0382.jpg0384.jpg0385.jpg0386.jpg