Velká Bíteš

Z pohádky do pohádky

Citát Jana Wericha: „Pohádek není nikdy dost.“ mne inspiroval ke zpracování celoročního pohádkového projektu pro druhý ročník zvaného: „Z pohádky do pohádky“. Cílem projektu je pěstovat u žáků pozitivní vztah k dětské literatuře a to nejen k její lidové tvorbě jako kulturně – historickému odkazu našich předků, ale i k současné novodobé literární tvorbě, nenásilnou formou probouzet u dětí zájem o četbu nejen pohádek, ale o jakoukoliv vhodnou a přiměřenou četbu k jejich věku, rozvíjet slovní zásobu a řečové schopnosti dětí, vést je k soustředěnému naslouchání i porozumění obsahu textu.

0365.jpg0366.jpg 0367.jpg
Děti přirozeně reagují na obsah pohádek, vyjadřují své prožitky z četby, rozlišují dobro a zlo. „Pohádkovou“ formou se jim snažíme ukládat do podvědomí lásku k přírodě, ke zvířátkům, k sobě samým a také k ostatním lidem.

Projekt obsahuje „pohádkové“ úkoly vycházející z opakování učiva 2. ročníku z českého jazyka, matematiky, prvouky, které se prolínají s tvořivými výchovami jako jsou výtvarná výchova a pracovní činnosti. Ve čtení se seznamují s nejznámějšími dětskými autory pohádkových knížek (B. Němcová, K. J. Erben, V. Čtvrtek, ….).

V hudební výchově si děti zpívají písničky s pohádkovou tematikou.

Dále tímto projektem rozvíjíme především individuální schopnosti dětí co se týče jejich fantazie, improvizace a tvořivosti.

V průběhu roku si děti hrají na „ilustrátory, spisovatele a tvůrce pohádkových hádanek“. Pokouší se o vlastní tvorbu jak výtvarnou, tak literární.

A věřte, že jsou velké šikulky, mají úžasnou fantazii!

Jejich výsledné práce jsou opravdu zajímavé až obdivuhodné.
V rámci tohoto projektu se dne 28. a 29. dubna letošního roku naše třídy proměnily v divadelní prostředí, kde nechyběly ani divadelní kulisy a rekvizity z pohádek, ve kterých se druháčci ve stylových kostýmech pohádkových bytostí, za jejichž výrobu děkujeme maminkám, s radostí a nadšením představili jako „skuteční herci“.

Však také nacvičování dramatizace těchto pohádek pojali opravdu velmi zodpovědně a v tyto dny se snažili o co nejkrásnější herecký výkon.

Kromě zahraných čtyř pohádek si děti své diváky také vyzkoušely z pohádkových hádanek, které samy vymyslely. Celé představení zpestřily i pohádkovými písničkami.

V hledišti se během těchto dvou dnů vystřídali žáci ostatních tříd 1. – 5. ročníku naší školy a rodiče s rodinnými příslušníky našich milých herců.

Každé představení končilo velkým aplausem hostů, kteří zcela naplnili třídu a šťastným pocitem našich „herců“, že jsou diváci spokojeni.

Mgr. Lišková Ilona

0369.jpg0370.jpg0371.jpg0372.jpg0373.jpg0374.jpg0375.jpg0376.jpg0368.jpg