Velká Bíteš

Projekt Voda

V předposledním dubnovém týdnu se žáci sedmých ročníků zapojili do projektu Voda. Tento projekt jsme zahájili ve středu 21. 4. již tradiční akcí Den Země - Ukliďme svět. Všichni žáci druhého stupně vyrazili do různých částí Velké Bíteše a jejího blízkého okolí, aby je zbavili odpadků a nepořádku, které jim na kráse zrovna nepřidávají.

0362.jpg0363.jpg 0364.jpg
Žáci sedmého ročníku měli trasu vybranou tak, aby procházeli kolem rybníků a potoků a zjistili, v jakém stavu se nacházejí. Jak se voda čistí, se pak dozvěděli na exkurzi v ČOV Velká Bíteš.

Ve čtvrtek 22. 4. byla zahájena projektová výuka. Žáci se rozdělili do čtyř skupin - literárně-hudební, fyzikální, dějepisně-zeměpisné a přírodovědné. Potom vypracovávali připravené úkoly v pracovním listě. Samozřejmě že se vždy týkaly vody.

Na závěr čekal žáky nejzajímavější, ale také nejtěžší úkol. Vylosovali si jedno z dvanácti různých témat souvisejících s vodou. Jejich úkolem bylo zpracovat je co nejzajímavějším způsobem pro závěrečnou prezentaci.

Následující den, v pátek 23. 4., jsme byli všichni napjatí, jak se práce vydařila. A vydařila se všem, některým víc, druhým o něco méně. Všichni zúčastnění na závěr ohodnotili, která skupinka se jim nejvíce líbila. Shodli se na dramatizaci známé české písničky Holka modrooká, v níž se coby „holka“ představil Michal Klíma ze 7.A.

K našemu projektovému snažení jsme se ještě vrátili formou dotazníku. Z něj jsme zjistili, že žákům se nejvíce líbila práce ve fyzikální dílně, kde je nadchly pokusy s vodou, největší strach měli z vlastního vystoupení před ostatními, nejtěžší bylo domluvit se na společném výsledku s celou skupinkou.

Myslíme si, že projekt Voda byl pro žáky přínosem nejen pro množství nových znalostí, ale také díky možnosti zkusit si jinou práci než obvykle a v jiném kolektivu, než s kterým se běžně potkávají. To je také jeden z důvodů, proč podobné akce pořádáme.

Za kolektiv učitelů Eva Čermáková, tř. uč. 7. A